Kreatin ve fitnessKreatin je zdrojem energie ve svalových buňkách. V kulturistice se především používá ke krátkodobému zvýšení síly až o deset procent. Kreatin je hlavním přenašečem energie (glykogenu) do svalu. Proto je zapotřebí mít také dostatečný příjem sacharidů (cukrů) po celý den, nejlépe formou bohaté stravy na složené cukry.

Během asi prvních 5 sekund svalového výkonu je energie dodávána s ATP (hydrolízou ATP) uloženého ve svalu. Po spotřebování ATP je nový tvořen sloučením ADP (adenosindifosfát) s kreatinfosfátem.

Z kreatinfosfátu dojde k uvolnění jedné molekuly organického fosforu a po spojení s ADP vzniká nová molekula ATP. Takto vytvořená energie pokryje dalších 15 – 20 sekund intenzivní svalové práce. Vytvořením dostatečné zásoby Kreatinfosfátu ve svalech lze tuto dobu ještě více prodloužit (v řádu vteřin).

Při této reakci na rozdíl od anerobní glykolýzy nevzniká laktát – kyselina mléčná, která způsobuje únavu svalů.

Kreatinfosfát vzniká sloučením organického fosforu s kreatinem. Koncentraci kreatinu v těle lze zvýšit užíváním potravinového doplňku Kreatin Monohydrát.

Výhody kreatinu

Účinky kreatinu na sportovní výkonnost jsou většinou považovány za prokázané, ačkoli ne všechny studie jsou jednoznačné. Jeho účinnost je závislá na věku sportovců, s vyšším věkem jeho účinnost klesá. Jeho účinnost také zvyšuje současný příjem jednoduchých cukrů.

Jako důkaz, že kreatin funguje, jsou citovány následující fakta:

1. Suplementace kreatinem v dávce 20–30 g denně po dobu 2 týdnů zvyšuje intramuskulární koncentraci kreatinu o 10–50% v závislosti na výchozí koncentraci kreatinu ve svalu.

2. Placebem kontrolované studie prokázaly, že kreatin opravdu zlepšuje výkonnost atletů. Několik příkladů za všechny:

a. Ve finské studii provedené na 10 trénovaných atletech bylo demonstrováno, že užívání 30 g kreatinu po dobu 6 dnů vedlo k významnému zlepšení časů na 4×300 a 4×1000 m.

b. 20 g kreatinu podávaných po dobu 5 dnů výrazně zlepšilo výkonnost elitních veslařů zejména zvýšením laktátového prahu.

c. Podobné dávky kreatinu výrazně zvyšují sprinterské schopnosti cyklistů, jsou však bez efektu z pohledu vytrvalostní výkonnosti.

d. Kreatin významně zlepšuje silové schopnosti, zvyšuje svalovou sílu i objem svalové hmoty, jak bylo opakovaně prokázáno ve studiích se silovými cvičeními.

Nevýhody kreatinu

1. Navzdory faktu, že kreatin není látkou uvedenou na seznamu dopingových látek, existuje celá řada etických důvodů proti používání kreatinu ve vrcholovém sportu. Mnozí autoři oprávněně namítají, že pravidelné užívání megadávek kreatinu představuje pro sportovce nepochybnou výhodu a nemá se základními principy sportu nic společného.

2. Z tohoto pohledu a při znalosti kvantitativních aspektů metabolismu kreatinu v těle se za vhodné dávkování považuje u sportovců maximálně 6 g/den po dobu 2 týdnů. Vyšší dávkování (použité mimo jiné ve všech výše uvedených studiích) je považováno za terapeutickou intervenci, mělo by být prováděno pod lékařským dohledem a opět, nemá se sportem nic společného.

3. Kreatin nezlepšuje výkonnost u sportovních činností s vysokým podílem aerobní aktivity.

4. Ačkoli je kreatin považován za látku obecně pro zdraví bezpečnou (jinak by nemohl být prodáván), není zcela bez negativních dopadů na organismus:

a. může vést k vyššímu výskytu svalových křečí

b. byly popsány případy ruptury svalů a vede pravděpodobně k vyššímu výskytu svalových zranění.

c. sportovci užívající kreatin mají větší tendenci k dehydrataci.

d. existují obavy z možných kancerogenních účinků metabolitů kreatinu patřících do skupiny heterocyklických aromatických aminů.

e. Podobné obavy z toxických účinků látek kontaminujících nekvalitní kreatinové preparáty jsou také na místě.

f. Podle několik týdnů staré studie může kreatin zvyšovat výskyt astmatu mezi sportovci užívajícími kreatin.

Přijímáním kreatinu jako sportovního doplňku si slibujeme zvětšení energetické zásoby ve svalu a tím větší a delší maximální výkon. Zcela seriózně vědecky není účinek dodávaného kreatinu u sportovců dosud doložen. Zkušenosti nesčetných sportovců však jeho účinek potvrzují.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!